Ενίσχυση και αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά

Ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας, τοποθέτηση ελκυστήρων, αντικατάσταση στέγης, ενίσχυση εσωτερικών κιόνων, αρμολόγημα Περιοχή: Αθήνα Έτος: 2016

Κοινοποίηση