Στατικές μελέτες αποτιμήσης υφιστάμενων κτιρίων και νέων κατασκευών

Δυναμικά ξεκίνησε το 2023 για την εταιρεία μας. Πλήθος μελετών στατικής επάρκειας και ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία θα εκπονηθούν. Νέες κατασκευές – κατοικίες και βιομηχανικά

Κοινοποίηση